O Konferencji

Instytut Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego organizuje w dniach 8 października 2018 r. XIX konferencję naukową na temat „Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w Polsce".

W tej edycji konferencji chcemy ocenić funkcjonowanie, przydatność oraz prawidłowość audytu wewnętrznego w różnych sektorach gospodarki, a także wskazać dalsze kierunki jego rozwoju. Oczekujemy również artykułów z tematyki audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w praktyce.

Liczymy na wymianę poglądów teoretyków i praktyków zajmujących się zagadnieniami dotyczącymi pomiaru dokonań, audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Konferencja, wzorem lat poprzednich, dostarczy wielu okazji do wymiany uwag w otwartej dyskusji.