O Konferencji

Instytut Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego organizuje w dniach 9 – 10 października 2017 r. XVIII konferencję naukową na temat „Funkcja doradcza audytu wewnętrznego".

W tej edycji konferencji chcemy ocenić funkcjonowanie, przydatność oraz prawidłowość „funkcji doradczej" audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych, a także wskazać dalsze kierunki jej rozwoju. Oczekujemy również artykułów z tematyki audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w praktyce.

Liczymy na wymianę poglądów teoretyków i praktyków zajmujących się zagadnieniami dotyczącymi pomiaru dokonań, audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Konferencja, wzorem lat poprzednich, dostarczy wielu okazji do wymiany uwag w otwartej dyskusji.